Lunchföreläsningar

Lunchföreläsningar

Med devisen ’Att hjälpa troende att tänka och tänkare att tro’ försöker vi lyfta intressanta ämnen. Ofta hålls föreläsningarna i Lindellhallen och ett mål med dem är att få till samtal efteråt.